Hišni red in Protokol gibanja v času izrednih velikosti (COVID-19)
 

1. Učitelji in učenci naj redno in pravočasno prihajajo k pouku in drugim dejavnostim.

2. V šolske copate se učenci preo uporabljajo v garderobi v pritličju, ko tam zmanjka prostora pa tudi v I. nadstropju pred učilnico št. 6. V prostore, ki so obloženi s parketom, je za učence vstop dovoljen samo v copatih. Jakne, plašče ali jopice učenci odložijo na obešalnike pred učilnico ali v učilnike v kateri imajo pouk. Učenci baleta se preoblečejo v garderobi za ples v I. nadstropju.

3. Med poukom lahko učenci zapustijo učilnico le z dovoljenjem učitelja. Zadrževanje po hodnikih in motenje pedagoškega dela v času pouka ni dovoljeno.

4. Za varnost v času pouka in dejavnosti odgovarjajte učiteljem.

5. Dolžnost učencev je, da skrbi za svoje zdravje in varnost, zato naj se pred poukom ne podijo, spotikajo in prerivajo. V šoli in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drugih drog.

6. V šolo je strogo prepovedano prinašati nevarnih predmetov in pirotehničnih sredstev.

7. Učenci naj ne nosijo v šolo dragocenosti in večjih vsot denarja. V primeru kraje šola ne prevzema odgovornosti. Namerno povzročeno škodo v šoli in na šolskih površinah poravnava povzročitelj ali njegovi starši. Najnovejši predmeti oddajajo učence v tajništvu. Tam jih, poleg pozabljenih oblačil in obutve, tudi prevzamejo.

8. Vsak učenec zapusti po končanem pouku svoj delovni prostor urejen in čist.Za celotno urejenost učilnice odgovarja učitelj, ki po končanem pouku zaklene učilnico.

9. Obveščanje učencev in staršev poteka preko oglasnih desk pred vhodom in v 1. nadstropju, preko učiteljev in na spletni strani šole www.gs-kocevje.net. Nujni telefonski klici se lahko opravijo v tajništvu šole.

10. Med poukom naj bodo mobilni telefoni izključeni.

11. Hišni red se pritrdi na vidno mesto v Glasbeni šoli Kočevje. 
PROTOKOL GIBANJA PO ŠOLI V ČASU IZREDNIH RAZMER

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Vsi zaposleni in odrasli učenci morajo izpolnjevati pogoje PCT.

Drugič lahko v šolo vstopajo izključno po predhodnem imenovanju in uporabi zaščitenih mask, ki so tako dol dolžni priskrbeti sami.Prav tako morajo raziskovalci izpolnjevati pogoje PCT, razen pripravljalcev otrok do starosti 9 let. Obiskovalci se ne zadržujejo po hodniških šolah.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na steni ob vhodu in si nadenejo masko.

Na hodniških šolah skrbimo za primerno medosebno razdaljo (1,5 m). Zaščitno masko nosijo vsi, ki so starejši od 11 let. Priporočljivo je, da masko gledate tudi učence starosti med 6 in 11 let.

Pogoje PCT morajo izpolnjevati tudi raziskovalne kulturne prireditve v organizaciji Glasbene šole Kočevje. Obiskovalci pridejo na prireditev najprej 5 minut pred začetkom prireditve in se ne zadržujejo na hodnikih.Organizatorji prireditev skrbi za dovolj veliko medsebojno razdvajanje in omogočijo vstop v dvorano 5 minut pred pričetkom. Ob poteku šolanja po modelu C se vse prireditve izvedejo preko spleta.


Učenci individualnega pouka pridejo v šolo najprej 5 minut pred začetkom pouka.
Na pouk počakajo pred učilnico . Vrata v učilnico odpira in zapira samo učitelj .

Učenci skupinskega pouka počakajo pred vhodom v šolo in v stopijo v šolo največ 2 minuti pred začetkom pouka . Pred šolo najprimerneje največ 5 minut in najmanj 2 minuti pred začetkom pouka, učenci pripravijo pripravljene in balete največ 15 in najmanj 10 minut pred začetkom pouka.

Ob poteku šolanja po C modelu , učenci skupinskega pouka počakajo na učitelje pred vhodom v šolo.

Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo, sicer se razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico - pred pričetkom pouka.

Učenci starejši od 11 let v razredu, če je možno, nosi zaščitno masko. Čevlje odložijo pred učilnico.

Učitelji temeljito prezračijo učilnico pred vsakim začetnikom pouka z učenci ter razkužijo učilnico.

Učenci se po šoli ne zadržujejo. V sanitarije vstopajo posamično. Če je stran zasedeno, počakajo pred vrati. Šolo zapustijo takoj po koncu pouka. Starše počakajo pred šolo.

Ravnatelj Glasbene šole Kočevje
Jože Rajk, prof.

 

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)