Sodelovanje z okoljem

Učenci Glasbene šole Kočevje že vrsto let sodelujejo v kulturnem življenju kraja in občine.
Vrata naše šole so odprta za vse kulturne dejavnosti.

- Glasbene urice za osnovne šole in vrtce
- Prireditve v osnovnih šolah
- Prireditve v srednjih šolah
- Prireditve s kulturnimi društvi; s Pihalnim orkestrom Kočevje bomo pripravili predstavitve trobilnih in pihalnih instrumentov, da bi povečali vpis otrok, ki bodo kasneje igrali v orkestru.
- Sodelovali bomo s pevskimi zbori.
- V šoli bomo organizirali koncerte glasbenih umetnikov iz Slovenije in tujine, v dvorani pa se bodo predstavili tudi kočevski umetniki drugih umetniških zvrsti.
- Prireditve ob otvoritvah razstav, srečanjih, praznikih.
- Prireditve za ustanove in podjetja. V ta namen se bo šola povezala z referentko za kulturo na Občini Kočevje in vodjo izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)