Program sodelovanja s starši
 
Sodelovanje s starši je v glasbenem šolstvu zaradi specifik dela izrednega pomena in tudi nujen pogoj. Zato velja na glasbeni šoli uspešno komunikacijo med starši, učiteljem in otrokom vzeti kot prvo pravilo. Zaradi narave dela in
individualnega pouka glasbena šola pri sodelovanju s starši upošteva naslednje principe:

- starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega razgovora o otroku z učitelji (roditeljski sestanki in govorilne ure);
- starši imajo pravico, da v dogovoru z učitelji prisostvujejo individualnemu pouku svojih otrok;
- starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev glasbene šole na internih in javnih
- nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela;
- starši imajo pravico, da preko Sveta staršev in Sveta šole vplivajo na šolo.
     

Obvestilo o odsotnosti in nadomeščanju učitelja bo objavljeno na oglasni deski pred vhodom v šolo in na vratih učilnice.

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)