Organi upravljanja

Svet šole
- predstavniki kolektiva: Josip Hotko, Erik Šuler, Romina Ponti, Neža Sečnik, Naja Zapušek Bugezza
- predstavniki staršev: Vesna Jerbič Perko, Lucija Starc, Boštjan Hribar
- predstavniki ustanovitelja: Mojca Hribar Osmak, Nika Stefanišin, Jože Kure

Svet staršev
Gordana Starič, Petra Šolar, Lucija Starc, Simon Pertot, Boštjan Hribar, Valentina Pika Ajdišek, Lea Luzar Lunder, Bartol Polonca, Eva Grasselli, Alen Potočnik, Tomič Ana, Danijela Flajnik, Vesna Jerbič Perko, Katja Abram


Strokovni organi
ravnatelj: Bojan Oražem, prof.
učiteljski zbor, strokovni aktivi

Strokovni aktivi in vodje aktivov
Strokovni aktiv pianistov – vodja Erik Šuler
Strokovni aktiv pihal – vodja Nada Krajnčan Šušteršič
Strokovni aktiv godal – vodja Neža Sečnik
Strokovni aktiv trobil in tolkal – vodja Halid Tubeishat
Strokovni aktiv kitare – vodja Igor Meglič
Strokovni aktiv harmonike – vodja Josip Hotko
Strokovni aktiv predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in plesa – vodja Nives Šebjan
Strokovni aktiv petja – vodja Dejan Heraković

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)