Publikacije, letni delovni načrti, poročila

Publikacije šole Glasbene šole Kočevje
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2022 / 2023
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2018 / 2019
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2017 / 2018
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2016 / 2017
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2015 / 2016
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2014 / 2015
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2012 / 2013
Zbornik in Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2011 / 2012
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2010 / 2011
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2009 / 2010
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2008 / 2009
Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2007 / 2008


Letni delovni načrti
Letno poročilo 2022 / 2023
Letno poročilo 2021 / 2022
Letno poročilo 2018 / 2019
Letno poročilo 2017 / 2018
Letno poročilo 2016 / 2017
Letno poročilo 2015 / 2016
Letno poročilo 2014 / 2015
Letno poročilo 2013 / 2014
Letno poročilo 2012 / 2013
Letno poročilo 2011 / 2012
Letno poročilo 2010 / 2011

Poročila
Poročilo o delovanju šole 2021 / 2022
Poročilo o delovanju šole 2017 / 2018
Poročilo o delovanju šole 2016 / 2017
Poročilo o delovanju šole 2014 / 2015
Poročilo o delovanju šole 2013 / 2014
Poročilo o delovanju šole 2012 / 2013
Poročilo o delovanju šole 2011 / 2012
Poslovno poročilo s samoevalvacijo za leto 2011
Poročilo o delovanju šole 2010 / 2011
Poročilo o delovanju šole 2009 / 2010
Poročilo revizorja 2008, 2009, 2010
 

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)