Stavba
 
Stavba je bila zgrajena leta 1905 za potrebe diaškega doma, saj tako kočevsko gimnazijo obiskovali dijake iz cele Avstroogrske monarhije. Med 2. sv. vojno sta v njej imeli italijansko in nemško vojsko zapore. Maja in junija 1945 so bili v nekdanjem dijaškem domu zaprti tudi zaporniki, ki so jih potem poročali, so jih usmrtili v kraških jamah v kočevskem Rogu.

 

Po vojni je v stavbi potekal pouk OŠ. Leta 1961, ob ustanovitvi, je prosto za nekaj časa dobila Glasbeno šolo Kočevje, ki se je potem preselila v Gimnazijo Kočevje. Do leta 1963 je imel svoje prostore v stavbi tudi Muzej Kočevje. Od leta 1996 ima stavbo v upravljanju Glasbeno šolo Kočevje.


 

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)