Šolska knjižnica

Urnik knjižnice: četrtek od 14.00 do 18.00
Knjižničar: mag. Martin Lavrič   Šola nudi tudi možnost izposoje glasbil (violina, violončelo, harmonika, trobenta, saksofon, flavta). Učenci plačujejo obrabnino za izposojo inštrumenta.

Pravilnik o izposoji inštrumentov

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)